"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: NO

Container Tracking System

SCAN IT, TRACK IT AND KEEP IT

TPS har utviklet et datastyrt og internettbasert sporing- og styringssystem.

Nøyaktig beholdersporing betyr:

  1. Ha alltid kjennskap til plasseringen og tilstanden til beholderne
  2. Få oversikt over hvem som har nåværende ansvar
  3. Registrere sporbarhetsdata

Ytterligere fordeler inkluderer:

  1. Opprettholde nøyaktige lagernivåer for tilgjengelig, returnert IBC i bruk
  2. Potensielt bedre utnyttelse av flåten
  3. Opprettholde en full bevegelseshistorie
  4. Opprette tidsplaner for rengjøring og vedlikehold
  5. Systemet er enkelt og kostnadseffektivt å bruke

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om våre sporingssystemer

If you can not find what you are looking for, get in touch. Call Us on +46 70 9327297