"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: NO

Verktøy for tømming og fylling

Last ned PDF for spesifikasjoner

IBC Center Fill Bridge Heavy Duty

Designet for å holde tømmingspumpen der pumpen må suspenderes over beholderen.

IBC Center Fill Bridge

Designet for å holde innerskken under tømming, for å hindre kollaps. Centre fill bridge kan også brukes under fylling.

IBC Front Fill Retainer

Passer til TPS Autofill innersekker. Plasser flensen på innersekken i broens hals og koble til rørarbeidet. Innersekken fylles automatisk uten operatørengasjement. Broen kan også brukes til å tømme beholderen fra toppen.

TPS Ratchet Wringer 500 Liter

Ratchet Wringer er utformet for enkel tømming av alle flytende produkter. Koble bare til innersekken når den er full og, når beholderen tømmes, vend håndtaket for å holde innersekken underveis slik at hele produktet beveger seg mot tømming.

TPS Ratchet Wringer 1000 liter

Ratchet Wringer er utformet for enkel tømming av alle flytende produkter. Koble bare til innersekken når den er full og, når beholderen tømmes, vend håndtaket for å holde innersekken underveis slik at hele produktet beveger seg mot tømming.

IBC Tilter

TPS TILTER er utformet for tømming av tyktflytende produkter.

Beholderen er lastet til plattformen, og ved bruk av det overliggende sentralsystemet kan beholderen vippes ved å trekke håndtaket selv når beholderen er full av produkt.