"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: NO
Poser, utviklet og produsert av TPS

IBC-Liner

TPS produserer poser, ventiler og tilbehør for flytende og tørr bruk.

Målet vårt er å bidra til at kunden får den mest egnete produktkombinasjonen for sine krav til påfylling, tømming, lagring og leveringskjeden.

Vi produserer poser for EVOH-, LDPE-, MDPE-oksygenbarrierer og metalliserte polyester-bag-in-box-IBC-containere. Over 50 ulike posetyper (250-, 500- og 1000-liters poser) - gjennomsiktige for food- og non-food-bruk, blå poser for det britiske næringsmiddelmarkedet, barrierefolier for produkter som er ømfintlige overfor lys og oksygen, aseptiske og bestrålte poser.

Vår evne til å lage skreddersydde deler ved hjelp av vårt eget designteam, reduserer produksjonstiden og garanterer kunden fleksibilitet.

Utvalget av poser som vi produserer omfatter produkter som er spesifikke iht. nasjonale, forskriftsmessige og brukerspesifikke hensyn. Vi benytter den mest moderne teknologien for å sveise poser, ventiler og pakknipler.

Ved egenproduksjonen av beholdere, deler og poser og samarbeid med partnere kan vi raskt tilpasse oss endrede krav fra kunden.

TPS er BRCGS-sertifisert

Vi er stolte av vår BRCGS-sertifisering, en standard for næringsmiddelsikkerhet som er fastlagt av GFSI (Global Food Safety Initiative).

  • Aseptiske løsninger
  • Autofill-poser
  • Skreddersydde løsninger
  • Egenproduksjon
  • Metalliserte poser
  • Påfyllingssystemer med dampsterilisering