"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: NO
TPS Uniflow tømmestasjon

TPS Uniflow tømmestasjon

TPS Uniflow tømmestasjon

Hjelper kundene våre med å kutte kostnader, redusere risikoen, øke inntektene og fortjenesten gjennom et system som fjerner vanskeligheter med å tømme tyktflytende væsker.

En velprøvd innovasjon 

TPS-tømmestasjonen vil hjelpe deg med å opprettholde en mer jevn eller målt flyt når du tømmer væsker. Lenger ned finner du en kort video som viser hvordan operatøren tømmen en IBC-beholder på 1000 liter.

Dette er et velprøvd system som enkelt lar seg styre av kun en operatør. Alle delene som berører emballasjen er designet for å tømme innholdet jevnt og beskytte produktets integritet.

Dataene du får ved å bruke dette systemet vil vise disse fordelene:

  • Økt produktutnyttelse (og potensielt kvalitet) ved tømming
  • Reduksjon av produkttap i restavfall, rengjøring eller avfallskostnader
  • Sikkerhetsfordeler for operatøren, det flytende innholdet og din virksomhet
  • Kombinerer produktspesifikke væskeposer og IBC beholdere
  • Designet for tømming av IBC-beholdere på 1000 liter
  • En automatisert måte å forbedre ytelsen på

Med hensyn til sikkerhet er det ikke behov for at operatøren lener seg mot beholderen eller berører posen når den tømmes fordi prosessen er fullstendig automatisert. Når syklusen er fullført, kan operatøren ganske enkelt fjerne posen og gjenbruke eller returnere beholderen.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med en av våre spesialister på industriell emballasje på ditt nærmeste TPS-sted.