"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: NO

IBC Front Fill Retainer

Passer til TPS Autofill innersekker. Plasser flensen på innersekken i broens hals og koble til rørarbeidet. Innersekken fylles automatisk uten operatørengasjement. Broen kan også brukes til å tømme beholderen fra toppen.