"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: NO

TPS GLC 1000

TPS GLC® 1000 liter IBC er en solid rustfri bag-i-boks-IBC for oppbevaring og transport av flytende produkter og vanskelige omgivelsesbetingelser. 

TPS GLC® 1000 liter IBC er selvstablende, har en kapasitet på 1000 liter og er lett å håndtere, fylle og tømme. Det store utløpet gjør det enklere å tappe ut produktet. Denne IBC-en som kan gjenbrukes kan tilbakeføres til gjenbrukssystemet når den ikke lenger skal brukes.
For tekniske data se baksiden.

Specifications