"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: NO

TPS GLCM 1000

TPS GLCM 1000 Liter IBC er en solid rustfri bag-i-boks-IBC i galvanisert byggestål for oppbevaring og transport av flytende produkter og næringsmidler i vanskelig omgivelsesbetingelse. 

TPS GLCM 1000 Liter IBC har et volum på 1000 liter og er lett å håndtere, fylle og tømme. Det store utløpet og den hellende basisen er fordelaktig ved tømming av viskøse produkter. Denne IBC-en som kan gjenbrukes kan tilbakeføres til gjenbrukssystemet når den ikke lenger skal brukes. For tekniske data se baksiden.

Specifications