"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: NO

TPS GLCS 500

TPS LCM 500 liter IBC er en solid rustfri bag-i-boks folde-IBC for oppbevaring og transport av flytende produkter og næringsmidler i vanskelig omgivelsesbetingelser. 

TPS LCM 500 liter IBC har et volum på 500 liter og er lett å håndtere, fylle og tømme. Det store utløpet og den hellende basisen er fordelaktig ved tømming av viskose produkter. Denne IBC-en som kan gjenbrukes kan tilbakeføres til gjenbrukssystemet når den ikke lenger skal brukes. For tekniske data se baksiden.

Specifications